Til kull, kritt og grafitt
Benyttes til å feste blyanter, kritt, kull og pasteller til underlaget. Fargeløs og guler ikke. Ikke skadelig for ozonlaget.