10 farger med glassperler i en praktisk oppbevaringsboks.
Det er 10 perler av hver farge.