Disse brikkene har en fordyping sånn at du kan hlle epoxy og sette ditt preg på.