Kommenolie

Anvendelse:

Næringsmiddel
Som smagsgiver.

Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af frø fra Carum carvi.
Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.
Ingredients: Carum Carvi Seed Oil

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer:

faresymbol_udraabstegnfaresymbole_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.