Mandarinolie

Anvendelse:

Levnedsmidler
Som smagsgiver i bolsjer, frugtflæsk mm.
Dosering: Følg anvisninger i opskrift. Må aldrig indtages ufortyndet.

Kosmetik
Virker styrkende og blødgørende samt modvirker blodsprængninger 
Velegnet til tør, moden og sensitiv hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Fremstillet ved koldpresning af skal fra Citrus reticulata.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen, linalool og citronellol.

Ingredients: Citrus Nobilis Peel Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.