Verktøy til å splitte gavebånd i strimler. Denne gavebåndsplitteren kan lage strimler i to bredder