Gemex Color Gel Set, fire herlige farger som enten kan brukes hver for seg, blandet med hverandre eller som supplement til vanlig transparent Gemex-gel. 4 flasker med 10 gram rosa, lilla, gul og blå farge.