Flytende spesiallim til liming av f.eks. glitter på innsiden av glass- eller plastkuler.