Dette heftet fra Hama er full av ideer og maler til ulike motiver til piggplatene. 
Heftene inspirerer barna til å finne nye måter å bruke platene på.