Fikstaivet til IDye naturfibre (ikke IDye Poly), hjelper til å bevare fargene lenger og at fargene smitter av vid vasking.
Helps retain color intensity over time and reduces the right of back staining when laundered. For items that will be frequently washed or have particularly intense colors. 
Pakken inneholder nok fiksativ til ca 1,4kg tørt stoff.