Valse til linotrykk og monotypi. Linovalsen benyttes til å rulle trykkfarge utover glass- og linoleumsplaten før avtrykk på papir.