Nøste-apparat til å vinde opp garn med. Den kan brukes sammen med en garnvinde.