Promarker er en av verdens mest populære tusjer i profesjonell kvalitet, og har en spesielt solid posisjon i hobby, design- og illustrasjonsmiljøer. Promarker inneholder alkoholbasert tusjblekk, og har to spisser; en fin rund spiss som egner seg godt for detaljer og en bred spiss.

Set 1 inneholder 12 Promarkers: 

Henna • Ruby • Bright Orange • Forest Green • Sky Blue • Amethyst • Rose Pink • Cool Grey 4 • Canary • Lime Green • Indigo Blue and Black