Penn til markering av stoff. Krittet er hvitt og er lett avvaskbar med vann.