En flettepinne er en ekstra pinne for strikking av fletter.
Når man strikker fletter så bytter man plass på maskene ved hjelp av flettepinnen (hjelpepinnen)