Quiltelinjal med med en kant som kan ligge inntill bordet som støtte og guide. Linjalen måler 5" x 24".