Sett ansiktsmaling, Ø 30 mm, 8 farger, svamp + pensel og veiledning (10 sider/6 modeller). Rekker til ca. 50 ansiktsmotiv. Malingen er parabenfri.