10 blomsterholdere som fylles med vann. Brukes i buketter og på for eksempel kaker.