Casco strong epoxy rapid, hurtigherdende transparent tokomponent epoksylim. Limet fungerer på metall, porselen og de fleste andre harde flater. Herder på 6–8 minutter og gir en ekstremt sterk og fyllende limfuge som blir lysegul når den er ferdig herdet. Tåler full belastning etter 16 timer. 2 x 12 ml, like deler lim og herder. Arbeidstemperatur +5 °C - + 25 °C. Flatene som skal limes, må være rene, tørre og fri for fett. Best resultat oppnås ved å pusse flatene lett med et sandpapir. Fjern slipestøvet. Glass vaskes med et alkalisk rengjøringsmiddel, skylles rent i vann og lufttørkes. Bruker du ikke hele limtuben, kan den lukkes igjen ved å ta av det lille plastlokket som sitter mellom tubene og sette det over åpningene.