Tea treeolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker antiseptisk, inflammationshæmmende og rensende.
Velegnet til uren og fedtet hud.
Dosering: Max1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Urtegaardens tea tree olie er fremstillet ved vanddampdestillering af blad og ved fra Melaleuca alternifolia.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Linalool og limonen.

Ingredients: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil.

Køb olien i flasker á 10 ml, 30 ml og 100 ml.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.