Pebermynteolie

Anvendelse af pebermynteolie:

Levnedsmidler
Som smagsgiver i bolsjer mm.
Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.

Kosmetik
Olien kan tilsættes i produktion af kosmetiske produkter. Virker kløestillende, kølende og rensende. 
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Urtegaardens pebermynteolie er fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Mentha piperitae ex arvensis.
Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.
Ingredients: Mentha Piperita Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.