Malermiddel til akrylfarger som gir ekstra god flyt og mere transparente farger. Spesielt godt egnet til vått- i vått teknikk og tynne lasurlag. 
Blandet med transparente farger gir den optimale transparente laseringer.