Bead spinner er måten å tre små perler på en tråd veldig fort.
Legg perlene i spinneren, snurr og bør nålen ned og se hvordan den fylles påå med perler.
Nål er også inkludert. 

Produsentens egen beskrivelse:
Easy way to string small beads onto a thread. No special skill, batteries or electricity required. Based on a very simple scientific principle, the beads are 'forced' onto your needle by the hundreds
- in a matter of seconds. Simply place seed beads into the bowl, insert the wire needle and spin! This 5x3.7x5.1 inch package contains one bead spinner and one 10cm diameter needle. .