Engelsk rose duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: parfum

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Ingen.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegn

Advarsel: Forårsager alvorlig hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.