Rose duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Citronellol, geraniol, linalool og eugenol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_miljoe

Fare: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.