Lavendelolie

Anvendelse:

Levnedsmidler
Som smag i kager, frosting o.l
Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.

Kosmetik
Egenskaber: Lavendelolie har en antiseptisk, talgregulerende, beroligende og cellefornyende virkning.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Æterisk lavendelolie må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blomster fra Lavandula angustifolia.

Levnedsmiddlkvalitet.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, limonen og geraniol.
 

Ingredients: Lavandula Angustifolia Flower Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Advarsel: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.