Myrraolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker inflammationshæmmende, cellefornyende og styrkende. 
Velegnet til fedtet og moden hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Bundnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af harpiks fra Commiphora myrrha.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Commiphora Myrrha Gum Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lunger

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.