Stjerneanisolie

Anvendelse:

Levnedsmidler
Som smagsgiver.
Dosering: Følg anvisninger i opskrift. Må aldrig indtages ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Illicium verum.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Illicium Verum Fruit Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.