Naturhamp til diverse aktiviteter, som smykkelaging og innpakking.