Leather's Choise lærfarge, narvsverte i plastflaske, inkl. applikeringssvamp (4x7x3 cm). Innhold 40 ml. Lærfargen trenger inn i læret/skinnet og farger et stykke inn, avhengig av grunnmaterialets kvalitet kan resultatet variere. Bruksanvisning: Læret skal være rent og tørt. Vask eventuelt av med sprit før farging. Rist flasken godt. Gjør alltid en test på et ikke synlig sted før du begynner. Legg på lærfargen med en klut eller svamp og bruk rikelig med farge. Gjenta til du har oppnådd ønsket fargedybde. Læret kan pusses etterpå med en ren myk klut. Dette fjerner også eventuell overskuddsfarge. Vedlikehold med Leather's Choise lærfett (se 107728). Inneholder: Etanol propan-2-ol, 2-(butoksyetoksy)etanol, 1-metoksy-2-propanol. Farge -Rødbrun