Imitert bladgull av 86% kobber og 14% sink. Farge 2 ½ mellomgull. Imitert gull legges på som ekte bladgull med gullgrunn og gulleggerpensel, men er ikke egnet til varige restaureringsarbeider.

Uekte gull må fernisseres for å unngå oksidasjon. Er sensitivt for UV lys, fuktighet og temperatursvingninger. Bør derfor oppbevares mørkt i originalpakning, helst ved 20°C for å unngå for tidlig oksidering. Brukes innendørs.