En genial hjelp når du strikker.
Den hjelper til å holde garntrådene adskilt når du strikker mønster.