Maskeholderen brukes til å holde på de maskene som ikke skal strikkes med.