Watercolor Medium (59 ml)

Watercolor Medium er et flytende, gjennomsiktig medium som kan brukes til å øke transparensen og flyten av vannfargene, uten at fargene mattes ned (som ved bruk av vann).
Når Watercolor Medium brukes i større mengder vil også fargene bli mer glansfulle, og dermed vil fargenes metning øke, noe som gir en muligheten til å velge selv hvordan QoR skal benyttes (eksempelvis glansfull/matt, intens/dempet mm.)