Speedball - Mona Lisa Metal Leaf Adhesive, 59ml.

Bladmetall-lim brukes til å lime fast bladmetall som bladgull, bladsølv, bladkobber o.l. Bladmetall-limet kan også brukes til å lime fast ting som sand, glitter mm. Limet er vannbasert, og tørker sakte til en gjennomsiktig, klebende overflate, som klebrer i opp til 24 timer etter applikasjon. Bladmetallet/ glitteret/ sanden e.l. Må applikeres innen limet er tørt (innenfor 24 timer).