Uni POSCA Startsett 60stk

Du får:
  • " style="font-size:13px">12 x Posca PC-8K
  • 23 x Posca PC-5M
  • 20 x Posca PC-3M
  • 5 x Posca PC-1M