Passer i metall med grafittminer, minespisser, rissefjær og holder til penn/blyant e.l.