• Oljefarge i kunstnerkvalitet som kan tynnes ut medvann
  • Tørker raskere enn vanlige oljefarger
  • Inneholder ingen løsemidler og lukter ikke
  • Pensler og utstyr rengjøres med såpe og vann
  • Penselstrøk vises og fargene endres ikke ettertørking
  • 70 farger med aller beste lysekthet (+++)


Fargene kan males som med tradisjonelle oljefarger medlaseringsteknikker og vått-i-vått. Fargene har glans som enoljemaling og smøraktig konsistens hvor penselstrøkene vises. Cobrakan tynnes ut med vann fordi bindemiddelet i malingen består av enemulsjon som gjør dette mulig. Alle fargene har lik tørketid.

COBRA er oppkalt etter en europeisk kunstnerklubb fra 50 årene somvar banebrytende for abstrakt uttrykksform i kunstnerverdenen.COBRA står for COpenhagen, BRyssel og Amsterdam hvor medlemmene ikunstnerklubben kom fra.