Svart grunning i kunstnerkvalitet.
Brukes når du vil ha tydelige kontraster når du maler med opake farger.