Vevd bånd fra Møre Bånd & Vev. Dette er selebånd til Vest Agder-stakken. 
Ny sele er klarere rød i fargen enn gammel, og den nye er mest brukt idag. 
Du får 2,2 meter bånd i denne varen.